WAKAF AMANAH RAKYAT (WARak)

Yayasan Pelajaran MARA

CEO Yayasan Pelajaran MARA mengadakan pertemuan bersama CEO Majlis Agama Islam dan ‘Adat Melayu Perak⁣

PERAK, 26 OKTOBER 2023– Satu sesi kunjungan hormat Yayasan Pelajaran MARA (YPM) ke Majlis Agama Islam Perak bagi tujuan diadakan bagi menjalinkan jaringan sedia ada, melaporkan hasil program yang telah ditaja oleh MAIPk sejak 2018 disamping membincangkan peluang kerjasama strategik pada masa akan datang.

Sesi ini turut dihadiri oleh Puan Shanorita binti Hashim( Pengurus Pembangunan Wakaf), En Puarsuha Bin Ab Razak (Pengurus Seksyen Agihan Wakaf) dan Haji Zul Fadlain Bin Abdullah (Eksekutif SekSyen Pembangunan Wakaf).