WAKAF AMANAH RAKYAT (WARak)

Yayasan Pelajaran MARA

Kunjungan Hormat Wakaf Amanah Rakyat (WARak) YPM ke Yayasan Wakaf Malaysia

PUTRAJAYA, 27 Mac 2023 – Wakaf Amanah Rakyat (WARak) telah mengadakan kunjungan hormat ke Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) bagi membincangkan dan mempelajari hal ehwal pegurusan wakaf di Yayasan Wakaf Malaysia.

YPM telah diwakili oleh Pengurus Seksyen Pembangunan Wakaf, Puan Shanorita binti Hashim, Pengurus Seksyen Agihan Wakaf, Encik Puarsuha bin Ab Razak, Eksekutif Seksyen Pembangunan Wakaf, Tuan Haji Mohd Zul Fadlain bin Abdullah dan Eksekutif Seksyen Agihan Wakaf, Puan Nor Hasniza binti Ali Sabran. Manakala wakil YWM merupakan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Encik Abdul Halim bin Mat Yusop, Pengarah Bahagian Baitulmal, Encik Mohd Sabri bin Seman dan Eksekutif Kanan Bahagian Pengurusan Dana, Encik Mohd Fazdli bin Rosli.