WAKAF AMANAH RAKYAT (WARak)

Yayasan Pelajaran MARA

Majlis Pelancaran Bengkel Pemerkasaan Instrumen Wakaf Bertempoh (Wakaf Al-Muaqqat) dalam Pembangunan di Malaysia

PUTRAJAYA, 23 OKTOBER 2023– Satu Majlis Pelancaran Bengkel Perkasaan Instrumen Wakaf Bertempoh telah dijalankan di Yayasan Wakaf Malaysia.  Kerajaan berhasrat menjadikan wakaf al-muaqqat atau bertempoh sementara dalam usaha meningkatkan potensi besar aset wakaf di seluruh negara.

Oleh itu, Puan Shanorita Binti Hashim (Pengurus Seksyen Pembangunan Wakaf) telah menjadi salah seorang wakil bagi menghadiri majlis pelancaran tersebut.