WAKAF AMANAH RAKYAT (WARak)

Yayasan Pelajaran MARA

Video

VIDEO WARak Video Playlist 3 Videos Pra Pelancaran WARak 0:16 Sumbangan Rural Capital Berhad (RHB) kepada Tabung WARak 0:16 Sample Video 0:16

Keistimewaan bersama WARak

KEISTIMEWAAN WARak Keistimewaan bersama WARak a. Wakaf Amanah Rakyat (WARak) berfungsi sebagai sumber kewangan tambahan (yang fleksibel dan terpelihara) dalam menjayakan agenda pemerkasaan sosioekonomi Bumiputera. b. kutipan dana dan agihan […]

Sejarah pengembangan wakaf di Malaysia

SEJARAH WAKAF Sejarah pengembangan wakaf di Malaysia  Aktiviti pewakafan di Malaysia bermula sejak kedatangan Islam di Nusantara beratus tahun dahulu. kesultanan-kesultanan Melayu mula mewakafkan tanah mereka untuk tujuan pendidikan. Antara […]

Pensyariatan Wakaf

SEJARAH WAKAF Pensyariatan Wakaf a) AL-QURAN Surah Al-Baqarah, ayat 261: Bermaksud: Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; […]

Rukun

SEJARAH WAKAF Rukun 1. Wakif (pewakaf) Antara syarat-syarat pewakaf adalah: Mestilah memiliki secara penuh harta yang ingin diwakafkan, bermakna ia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki. […]

Jenis Wakaf

SEJARAH WAKAF Jenis Wakaf 1. WAKAF AM Pewakaf mewakafkan harta untuk tujuan kebajikan Islam semata-mata tanpa ditentukan tujuan yang khusus. 2. WAKAF KHAS Pewakaf mewakafkan hartanya untuk tujuan tertentu seperti […]

Pengertian Wakaf

SEJARAH WAKAF Pengertian Wakaf Pengertian Wakaf dari segi Bahasa bermaksud Berhenti (وقف), Menahan (حبس), Menghalang (منع) manakala dari segi Istilah/Syara’ pula “Wakaf ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke […]