WAKAF AMANAH RAKYAT (WARak)

Yayasan Pelajaran MARA

Potongan Gaji

Senarai Potongan Gaji 2023-2024

31 MEI 2023 (JUMLAH PENDANAAN SEMASA - RM 9,449.50)
YPM
26
520.00
MARA IBU PEJABAT
8
365.00
MARA PAHANG
37
538.00
MARA KELANTAN
1
100.00
JUMLAH
72
1,523.00
30 JUN 2023 (JUMLAH PENDANAAN SEMASA - RM 12,557.43)
YPM29590.00
MARA IBU PEJABAT8365.00
MARA W.PERSEKUTUAN110.00
MARA PAHANG37538.00
MARA KELANTAN1100.00
JUMLAH761,603.00